Divadlo Aloise JiráskaChelčického 216, Úpice

Ochotnické divadlo v Úpici má dvousetletou tradici. První divadelní představení zdejšího nejstaršího ochotnického souboru se uskutečnilo v sezóně 1823-24 (ve staré radnici). Zahájilo tak divadelní aktivity prakticky nepřetržité až do současnosti. Snaha divadelního souboru a snaha dalších zdejších souborů (které postupně vznikaly a zanikaly při různých dalších společenských organizacích) o vybudování vlastního divadla byla završena v roce 1937, kdy bylo na mimořádné valné hromadě rozhodnuto o výstavbě divadelní budovy. Po dlouhém jednání o místě stavby divadla bylo rozhodnuto, aby se zakoupil pozemek se skladištěm firmy E. Morawetze a stavba byla prováděna přestavbou z tohoto skladiště. Plány vypracoval v březnu 1937 architekt Josef Záruba ze Svobodného a stavbu převzal stavitel Václav Rybář ze Svobodných Dvorů. Většina řemeslnických prací byla zadána místním řemeslníkům.

Divadlo bylo vystavěno z finančních prostředků divadelníků a na úhradu finančních nákladů se pořádaly také sbírky. Stavba rychle pokračovala a již 18. 6. 1938 byl provoz divadla zahájen představením hry „M. D. Rettigová“. Úplné dokončení budovy bylo přerušeno 2. světovou válkou. Přesto se ale hrálo. Dostavbu provedl až v letech 1946-47 stavitel Jan Müller z Úpice a následně byla budova až do roku 1956 stavebně upravována do dnešní podoby. Na začátku 50. let vznikl Závodní klub ROH, později Kulturní klub ROH. Do tohoto klubu se začlenili i úpičtí ochotníci a budova, která byla jejich majetkem, přešla do majetku ROH. Postupně pak v příštích čtyřiceti letech bylo do vybavení, oprav, úprav a modernizace budovy vloženo mnoho finančních prostředků z úpických závodů i z dotací ROH. V roce 1997 byla budova opět převedena do majetku města Úpice, které pověřilo správou budovy Městské kulturní středisko.

Hlediště divadla s kapacitou 400 míst má elevaci (jednotlivé řady jsou tedy výškově odstupňované) a je rozděleno na přízemí a balkon. Ve vstupním foyer jsou šatny pro návštěvníky a malé zázemí pro prodej občerstvení. Velké jeviště nabízí dostatečný prostor pro konání různých představení, koncertů a dalších pořadů. Součástí jeviště je také forbína; odkrytím její podlahy lze vytvořit orchestřiště, které umožňuje realizaci hudebních divadelních představení s velkým orchestrem. Jeviště je vybaveno dostatečným světelným parkem a 12 jevištními tahy. Na předním jevištním tahu je zavěšeno promítací plátno, které umožňuje realizaci filmových projekcí kina Mír (kino má digitální ozvučení Dolby Digital).

Šatny pro účinkující jsou situovány v přízemí a v suterénu divadla. V suterénu divadla je rovněž Bohéma – divadelní klub, který může sloužit také jako zázemí pro účinkující. Především však tento prostor využívá spolek, který výrazně přispívá k obohacení kulturních aktivit ve městě. Jedná se o Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, který má v divadle své sídlo a nadále stálé zázemí.

Divadlo má pro pohybově handicapované osoby bezbariérový přístup bočním vchodem, který je otevřen vždy na požádání. Stačí požádat kohokoliv před představením, aby tuto informaci sdělil uvaděčce v divadle, a ta bezodkladně bezbariérový vstup zpřístupní. Nebo je možné si otevření bezbariérového vchodu vyjednat předem mailem či telefonicky.

V případě návštěvy filmového představení: kino@mksu.cz, telefon: 776 614 860
V případě návštěvy jiné akce v divadle: divadlo@mksu.cz, telefon: 773 276 447

Přihlášení k odběru novinek

Zrušit odběr

Navigace

Kontaktní informace

Městské kulturní středisko Úpice

Chelčického 216, 542 32 Úpice
IČ:00194786