Městské kulturní středisko Úpice

„Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury.
Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce. “

Jan Werich

Městské kulturní středisko (MKS) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Úpice. MKS bylo zřízeno v roce 1991 a navázalo tak na činnost zrušeného Kulturního klubu ROH, který v Úpici působil od roku 1959. Zároveň bylo do gesce Městského kulturního střediska zařazeno kino Mír, které do té doby provozovala Okresní správa kin.

Posláním MKS je podpořit a rozvíjet zájem občanů města o kulturu, vzdělání a mnohostranné využití volného času, podílet se na rozvoji společenského života a turistického ruchu.

V souladu se svým posláním MKS nabízí divadelní představení, koncerty, zábavné a vzdělávací pořady, společenské akce, pořady pro děti, filmová představení pro veřejnost… Vytváří podmínky pro realizaci veřejných vystoupení amatérských spolků a pro zájmové aktivity dětí i dospělých, provozuje Půjčovnu kostýmů a je pořadatelem městských akcí (např. Pouť na Dřevěnce, Vánoční strom).

Některé akce MKS jsou tedy realizovány v plenéru, ale ke své činnosti MKS využívá především prostory Divadla A. Jiráska, kde má MKS zároveň své sídlo a kde se také konají filmové projekce kina Mír. Dále MKS provozuje budovu čp. 31 na Náměstí T. G. Masaryka, kde je možné využít malý sál, klubovnu a rovněž služby Půjčovny kostýmů. V obou objektech poskytuje MKS vhodné podmínky pro činnost uměleckých i zájmových spolků a občanských sdružení.

Přihlášení k odběru novinek

Zrušit odběr

Navigace

Kontaktní informace

Městské kulturní středisko Úpice

Chelčického 216, 542 32 Úpice
IČ:00194786