Co je MKSÚ

 • 1
  Divadelní představení
 • 2
  Koncerty všech hudebních žánrů
 • 3
  Představení amatérských i profesionálních souborů
 • 4
  Pravidelné promítání kina s nedělním programem pro děti
 • 5
  Digitální ozvučení (Dolby Digital)
 • 6
  Opravdová divadelní budova, bezbariérový přístup, občerstvení
 • 7
  Centrum pro úpickou kulturu

Pár slov o Městském kulturním středisku

divadlo Aloise Jiráska - kino Mír Úpice

Divadlo v Úpici má téměř dvousetletou tradici. Zdejší nejstarší ochotnický divadelní soubor byl založen okolo roku 1823 a je aktivní téměř nepřetržitě až do současnosti. Jeho snaha a snaha dalších zdejších souborů (které vznikly následně při různých společenských organizacích) o vybudování vlastního divadla byla završena v roce 1937, kdy bylo na mimořádné valné hromadě rozhodnuto o výstavbě divadelní budovy. Divadlo bylo vystavěno z finančních prostředků divadelních souborů a sbírek a již v roce 1938 byl jeho provoz zahájen představením ,,M. D. Retigová“. Až do roku 1956 však bylo následně stavebně upravováno do dnešní podoby: disponuje sálem s kapacitou 400 míst rozdělenou mezi přízemí a balkon, foyer, hereckými šatnami situovanými v přízemí a suterénu. Majitelem divadla byl až do roku 1953 divadelní soubor Al. Jirásek, poté odborová organizace Texlen, která k jeho správě vytvořila organizaci Kulturní klub ROH, a v současné době je to Město Úpice, které pověřilo správou Městské kulturní středisko.

Biograf v Úpici se hrál již od svého vzniku, ale teprve výstavbou divadla dostal svoji pevnou základnu. Licenci na promítání filmů měly různé spolky, největším z nich byl Sokol. V době německé okupace, kdy se již kino hrálo v budově divadla, však přešlo řízení kina pod německou správu. Po osvobození a po následných reformách bylo kino až do roku 1991 spravováno Okresní správou kin.

Současné Městské kulturní středisko je organizací, která spravuje jak divadlo tak i kino. MKS vzniklo v roce 1993, po zrušení Kulturního klubu ROH. Na filmové i divadelní scéně nabízí ve spolupráci s místními i hostujícími soubory program v průřezu žánry i formami a podílí se ve spolupráci s dalšími subjekty na rozvíjení bohaté a živé tradice úpické kultury.

Povinně zveřejňované informaceStažení Název Popis
STÁHNOUT 2014-mks-zprava-cinnost-def.pdf zpráva o činnosti 2014
STÁHNOUT 2015-mks-zprava-cinnost-def-opravena.pdf zpráva o činnosti 2015
STÁHNOUT 2016-mks-zprava-cinnost-def.pdf zpráva o činnosti 2016
STÁHNOUT 2017-mks-zprava-cinnost-def.pdf zpráva o činnosti 2017
STÁHNOUT mks-strednedoby-vyhled-hospodareni18-20.pdf střednědobý výhled hospodaření organizace 2018 - 2020
STÁHNOUT mks-navrh-rozpoctu-2018-def.pdf návrh rozpočtu 2018
STÁHNOUT 2018-mks-zprava-cinnost-def.pdf zpráva o činnosti 2018
STÁHNOUT 2019-mks-navrh-rozpoctu-def.pdf návrh rozpočtu 2019
STÁHNOUT 2019-mks-zprava-cinnost-def.pdf zpráva o činnosti 2019
STÁHNOUT 2020-mks-navrh-rozpoctu-def.pdf návrh rozpočtu 2020
STÁHNOUT 2021-mks-navrh-rozpoctu-def.pdf návrh rozpočtu 2021
STÁHNOUT zprava-o-cinnosti-mks-2020.pdf zpráva o činnosti 2020
STÁHNOUT 2021-schvaleny-rozpocet.pdf schválený rozpočet na rok 2021
STÁHNOUT 2022-navrh-rozpoctu.pdf návrh rozpočtu 2022
STÁHNOUT img-0003.jpg Střednědobý výhled 2023-2025 - návrh
STÁHNOUT mmg-2021-vyrocni-zprava.pdf Výroční zpráva za rok 2021
STÁHNOUT mks-2021-vyrocni-zprava.pdf Výroční zpráva za rok 2021
STÁHNOUT 2022-schvaleny-rozpocet.pdf schválený rozpočet na rok 2022